En Kinesiologie balans is opgebouwd uit verschillende stappen. Bij binnenkomst volgt eerst de kennismaking en het doornemen van de klacht. Dat wordt opgevolgd door de balans. Een Kinesiologisch balans is, naar aanleiding van het voorgesprek en de klacht, zoeken naar de onderliggende reden in het lichaam waardoor de klacht is ontstaan. Dit gebeurt door middel van spiertesten. De spiertesten zijn gekoppeld aan allerlei systemen in je lichaam. Systemen die samen moeten werken voor een gezond lichaam.

 

Als er ergens in een systeem een remmende factor zit, heeft dat direct gevolgen voor de rest van je lichaam. Want alles staat in verbinding met elkaar. Een balans is werkelijk zoeken naar waar de remmende factor zit. Dat kan overal zitten, het is niet zo dat bij een klacht altijd dezelfde remmende factor aanwezig is.

 

Elk lichaam is uniek en heeft een uniek systeem om iets te verwerken en op te slaan en ieder mens heeft een uniek leven, wat inhoud dat er niet één oplossing is voor een specifieke klacht. Na het vinden van de remmende factoren bij de klacht wordt er doorgaans gecorrigeerd met acupressuur. Acupressuur is het masseren van specifieke punten op het lichaam die in contact staan met de lichaamssystemen. Na de correctie wordt alles na getest wat ook een teken voor het lichaam is dat de situatie is veranderd. 


Het effect van een balans kan alle richtingen op gaan. Natuurlijk ligt het aan de klacht, maar meestal is er direct een verlichting van de pijn waarneembaar of een grotere mobiliteit bij bijv. een Frozen Shoulder.  Na een allergie balans volgt altijd een 'dieet' van min. 25 uur, daarna zal het lichaam zich moeten herstellen en zal langzaam zichtbaar worden wat het heeft gedaan voor de allergie. Resultaten zijn vaak heel positief. Bij Burn-out is het puzzelen waar het energielek zit en wat het heeft veroorzaakt. In kleine stappen wordt het lichaam steeds meer in balans gebracht, waardoor er weer zicht komt op positieve dingen in het leven. 

Het meest kenmerkende na een balans is dat iedereen zich lichter en rustiger voelt. Het gevoel en de energie is anders in het lichaam en de communicatie tussen alle ledematen is anders. Het is ook belangrijk dat na de balans even de loopbeweging gemaakt wordt om te wennen en het lichaam weer te voelen. Gelijk is de loopbeweging ook een breinintegratie zodat je linker en rechterhelft van het brein weet dat het veranderd is.